ارتباط مستقیم با مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

مقام معظم رهبری : مسئولین اداری باید رضایت خدا و عموم مردم مسلمان را در انجام وظایف و مسئولیتها مد نظر داشته باشند نه این که رضایت خود را بر خشم عامه مردم کوچه و بازار ترجیح دهند .
در راستای خدمت رسانی به ارباب رجوع، تمامی نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات ثبت شده شما در این فرم، مستقیماْ توسط مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی بررسی خواهد شد.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :  

نام واحد *

جنسیت *
    
وضعیت *
      
نظرات، پیشنهادات و انتقادات *

پیوست مستندات در صورت لزوم

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۴
 

< >