تماس با کارشناسان دانش آموختگان

1400/10/6 0:0

خانم سهیلا بحرالعلوم:

07733450002 داخلی 5

 

آقای محسن عباسی:

07733450002 داخلی 2

 

آقای علی هاشمی فر (کارشناس مکاتبات بین الملل):

07733450998


تاریخ بروز رسانی:   12 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >