معرفی امور بین الملل دانشگاه

1400/8/24 0:0

 

 طی دهه های اخیر، ارتباطات و تعاملات بین المللی با تغییرات سریع محیط ها و جوامع علمی شاهد تحولات چشمگیری بوده است. دانشگاهها به عنوان منبع تولید و گسترش علم و دانش، ضرورت پرداختن به ارتباطات بین المللی را در برنامه راهبردی خود قرارداده اند. بی شک گسترش فضای ارتباطات بین المللی در دانشگاهها، سبب تقویت امور علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد و به طور کل می توان گفت دانشگاهها بدون روابط قوی بین المللی نمی توانند رسالت خود را به خوبی به انجام برسانند.  

آموزش، تولیدعلم و فناوری، و ارائه خدمات سلامت اساسی ترین ماموریت سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی است و این نهاد آموزش عالی کشور خود را متعهد به بهبود مستمر کیفیت خدمات می داند، لذا مدیریت روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف توسعه همکاری های آموزشی، پژوهشی و خدمات سلامت با مراکز بین المللی، در تلاش است تا با تقویت بنیان علمی اعضای هیأت علمی، پرسنل و دانشجویان این دانشگاه در زمینه علوم پزشکی، جایگاه دانشگاه را در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی ارتقاء دهد.  

مسئولین این حوزه در تلاش اند تا با شناسایی چالش های همکاری در عرصه بین المللی، و بکارگیری توانایی های بالقوه و بالفعل داخلی و بین المللی، توسعه زیرساخت های اطلاعات و ارتباطات، و ایجاد محیطی دلپذیر برای گسترش دانش و تجربه عملی، ضمن معرفی هر چه بهتر و بیشتر دانشگاه به مجامع علمی دنیا، ارزش افزوده ی مادی و معنوی قابل توجهی را به ارمغان بیاورند.

بر اساس دورنمای در نظر گرفته شده در برنامه راهبردی واحد بین الملل؛ به عنوان مرکز بین‌المللی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات سلامت در سطح کشور، منطقه‌ و جهان ارتقاء یافته و معرفی می شود تا در راستای تحقق این هدف توانمندی های خود را با سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی سهیم شده و از دانش و تجربه ی آنان نیز بهره‌مند گردد. راهبردها و راهکارهای کلان پیش‌بینی شده درنقشه توسعه علوم پزشکی به خوبی گویای این امر مهم در عرصه دانشگاه می‌باشد.

 

 

کلمات کلیدی:
امور.بین.الملل     مکاتبات.خارجی     مدیریت.آموزش    

تاریخ بروز رسانی:   12 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >