فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 49

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه در خصوص کارگاه آموزشی تولید محتوای آموزشی مورخ 1400/10/25 1400/10/26
الزامات پروپوزال در سامانه جامع طرح های تحقیقاتی دانشگاه (پژوهشیار) 1400/10/8
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دستیاری ورودی 1400 (اخطار) 1400/10/5
فراخوان کشوری ثبت نام دانشگاه مجازی 1400/10/5
شروع کلاسهای زبان انگلیسی 1400/8/25
زمان بندی سامانه نقل وانتقال در نمیه اول سال 1400-1401 1400/1/25
اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان دکتری و دستیاری سال 1400-1399 1399/10/13
اطلاعیه تمدید یا تداوم خدمت طرح 1399/8/28
مهلت ارائه پروپوزال و پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد 1398/11/1
برگزاری کارگاه ارزشیابی بالینی2 1398/8/26
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال98 1398/8/1
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت 98/7/14 1398/7/10
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی 98/7/14 1398/7/10
ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و ششمین دوره دستیار تخصصی سال 98 1398/4/31
اعلام دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی 1398/4/17
اولین کنفرانس بین المللی حقوق کودک 1397/8/9
سامانه صدور غیر حضوري مدارک و مستندات دانش آموختگان دانشگاه مشهد 1397/7/14
سامانه نقل و انتقالات دستياران رشته های تخصصی پزشکی باليني 1397/6/10
اطلاعیه ثبت نام چهل و پنجمین دوره دستیاری پزشکی 1397/6/6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 97/4/4 1397/4/4
123
 
< >