برگزاری سی و پنجمین دوره آزمون ارتقاء-گواهینامه دستیاران تخصصی

3 امرداد 1395
سی و پنجمین دوره آزمون ارتقاء-گواهینامه دستیاران تخصصی در دانشگاه برگزار شد.

سی و پنجمین دوره آزمون ارتقاء-گواهینامه دستیاران تخصصی در روز پنجشنبه مورخ 95/5/31  در دانشگاه در سه رشته تخصصی بیماریهای داخلی، پزشکی اجتماعی و جراحی عمومی برگزار شد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.