آيين نامه
1

21 آبان 1398
آيين نامه استاد مشاور

 

21 آبان 1398
آيين نامه کميته هاي منطقه اي

 

18 آبان 1398
آیین نامه انصراف از دستیاری

 

27 امرداد 1398
آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد
جهت یکسان سازی کلیه پایان نامه های دانشگاه ضروری می باشد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد برای تدوین پایان نامه از این فرمت استفاده کنند.

 

23 خرداد 1398
آیین نامه انتخاب استاد راهنما و مشاور و تصویب موضوع پیشنهاده پژوهشی
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت موضوع پیشنهاده پژوهشی از این آیین نامه تبعیت می کنند.

 

24 فروردين 1398
فرم های مربوط به ثبت پیشنهاده پژوهشی و دفاع از پایان نامه
فرمهای ذیل به ترتیب از مراحل انتخاب استاد راهنما تا آخرین مراحل انجام پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد.

 

23 اسفند 1397
آیین نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه آموزشی و فرآیند انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

21 بهمن 1397
آيين نامه دستياري

 

23 دی 1393
آیین نگارش پیشنویس پیشنهاده پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه پیشنهاده پژوهشی از فرمت تدوین شده استفاده نمایند.

 

23 دی 1393
آیین نامه مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع مراحل ذکر شده را باید طی کنند.

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >