بازنگری ماده های (20) و (21) و تبصره (20) ماده (25) آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

1395/1/22 0:0
مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ 25/2/95 مبنب بر: بازنگری ماده های (20) و (21) و تبصره (20) ماده (25) آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

پیوست


   
تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >