آیین نامه انتخاب استاد راهنما و مشاور و تصویب موضوع پیشنهاده پژوهشی

1393/10/23 0:0
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت موضوع پیشنهاده پژوهشی از این آیین نامه تبعیت می کنن.

نحوه انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان­نامه

-         هر دانشجو پایان نامه خود را زیر نظر یک یا دو استاد راهنما (در صورت ضرورت و به پیشنهاد استاد راهنمای اول) انجام می دهد.

-          استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو، موافقت استاد و تایید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مربوطه انتخاب می شود.

-         استاد راهنمای اول الزاما عضو هیات علمی گروه مربوطه و با درجه علمی استادیار به بالاست.

-     دانشجو می‌تواند از مربیان گروه که دارای حداقل ده سال سابقه کار آموزشی و پژوهشی باشد با تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان استاد راهنما استفاده نماید.

-         دانشجو می تواند با تایید ضرورت امر توسط کمیته تحصیلات تکمیلی گروه، استاد راهنمای مشترک خارج از گروه اختیار نماید.

-         دانشجو می تواند حداکثر دو نفر استاد مشاور انتخاب نماید.

-         در کمیته پایان‌نامه باید حتما دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر حضور داشته باشند.

 

مراحل تعیین استاد راهنما توسط دانشجوی کارشناسی ارشد و تصویب پیشنهاده پژوهش

­­مراحل تصویب پروپوزال:

1-استاد راهنما 2- شورای گروه 3- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه 4- شورای پژوهشی دانشگاه

-         مراجعه به مدیر گروه برای دریافت لیست اسامی اعضای هیات علمی ای که ظرفیت خالی برای پذیرش دانشجو دارند.

-         مراجعه حضوری به استاد راهنمای مرتبط با موضوع انتخابی دانشجو و درخواست قبول راهنمایی از سوی دانشجو فرم شماره(1)

-         تایید و قبول عضو هیأت علمی مربوطه و اعلام کتبی به مدیر گروه از طریق فرم شماره(2).

-         اخذ تاییدیه از کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مبنی بر انتخاب استاد راهنما.

-         کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه پیشنهاده پژوهش را دانشجو از این پس زیر نظر استاد راهنما به انجام می رساند.

-         تعیین استاد یا استادان مشاور و راهنمای مشترک به درخواست استاد راهنما صورت می گیرد.

-    دانشجو موظف است موضوع پایان نامه خود را پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی با نظر استاد راهنما انتخاب کند.

-    دانشجو پس از تایید استاد راهنما، پیشنهاده خود را برای طرح و تصویب در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه، به گروه آموزشی مربوطه تحویل می دهد(دفاع از پروپوزال توسط دانشجو الزامی می باشد)

- پس از تصویب پیشنهاده در کمیته تحصیلات تکمیلی گروه، جهت تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می گرددفرم شما(3و4).

-   در صورت عدم تصویب پیشنهاده دانشجو پیش از شروع نیمسال سوم، آموزش دانشکده در این خصوص به گروه مربوطه تذکر خواهد داد. گذشت دو ماه از نیمسال سوم، آخرین مهلت تصویب پیشنهاده است.

-   پس از ثبت پایان نامه ابلاغ اساتید راهنما و مشاور از طرف دانشکده مربوطه صادر می گردد.

- در صورتیکه موضوع دربرگیرنده استان بوشهر باشد تصویب پیشنهاده طبق روال فوق انجام می شود، در غیر از این صورت موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی مطرح و در خصوص ضرورت موضوع بحث و نتیجه گیری شود.

- دانشجو پس از انتخاب پایان نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف است بر اساس تقویم دانشگاهی در نیمسالهای بعد با ارائه گزارش کار در زمان انتخاب واحد نسب به ثبت آن اقدام کند فرم شماره(6)

-در صورتی که روند اجرای طرح تحقیقاتی با مشکلی روبه رو شود که نیاز به تغییر در طرح باشد به شورای تحصیلات تکمیلی اعلام گردد فرم شماره(7)


   
تعداد بازدید:   ۳۵۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >