چهل و چهارمین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 94/3/3

1394/12/2 0:0
بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

1-     تصویب پروپوزال محبوبه السادات مدرسی

2-     تصویب پروپوزال نسرین محمودی

3-     تصویب پروپوزال طوبی جم رتبه

4-     بررسی موضوع عدم تصویب پروپوزالهای ترم چهارم دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی و آموزش پرستاری


   
تعداد بازدید:   ۳۰

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >