راهنما مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

1393/10/23 0:0
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع مراحل ذکر شده را باید طی کنند.

·         پایان نامه دانشجو را استاد (استادان) راهنما و استادان مشاور و داوران پیش از تسلیم به گروه آموزشی مورد مطالعه، تصحیح و در نهایت تایید قرار می دهند.

·     فرم مربوط به دفاع از پایان نامه را دانشجو پس از تایید مقدماتی توسط استادان راهنما و مشاور از دفتر گروه یا اداره آموزش دانشکده اخذ و از طریق آن رسما تقاضای تعیین جلسه دفاع از پایان نامه را مطرح می نماید فرم شماره(8).

·     آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده موظف است قبل از تاریخ دفاع کلیه واحدهای دانشجوی مربوطه مبنی بر گذراندن تمامی واحدها را بررسی نموده و مراتب را به بخش بالاتر منتقل نماید.

·     فرم امضاء شده توسط استاد راهنما و استادان مشاور را استاد راهنما طی نامه ای رسمی به مدیر گروه ارسال می نماید. دو نفر از اعضای هیات علمی را استاد راهنما در این نامه به عنوان استاد مدعو (داور دفاع از پایان نامه) به مدیر گروه معرفی می کند.

·         ترکیب و تاریخ جلسه دفاع از پایان نامه حداقل یک ماه قبل از تاریخ پیشنهادی طبق فرم تایید شده به شورای تحصیلات تکمیلی اعلام گردد.

·         حداقل یک نفر از استادان مدعو از گروه آموزشی مربوطه است.

·         استاد مدعو دوم را می توان از خارج دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انتخاب کرد.

·         انتخاب استاد مدعو خارج از استان مستلزم اخذ مجوز از مدیریت دانشکده است.

·         اسامی استادان مدعو را مدیر گروه در قالب فرم تهیه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام می کند.

·         مدیریت تحصیلات تکمیلی یک نفر را به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع تعیینمی کند.

·         پس از انجام مراحل فوق و تایید کارشناس تحصیلات تکمیلی، دعوتنامه های مربوطه را گروه آموزشی صادر می نماید.

·         مسئولیت ارسال دعوتنامه و پایان نامه اساتید مدعو خارج از دانشکده به عهده گروه آموزشی و دانشجوی ذینفع است.

·         جلسه دفاع علاوه بر استادان راهنما و مشاور متشکل از دو استاد مدعو و نماینده تحصیلات تکمیلی خواهد بود.

·         نمایندگان تحصیلات تکمیلی در هر گروه را شورای تحصیلات تکمیلی گروههای آموزشی بر اساس معیارهای زیر به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه معرفی می کنند.

- جدیت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی
- تسلط بر اصول نگارش متون علمی

- مهارت در Microsoft Office

تبصره 1:

نمایندگان تحصیلات تکمیلی در هر گروه به مدت یک سال تحصیلی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره2:

نمایندگان تحصیلات تکمیلی انتخاب شده در هر گروه حداکثر به تعداد گرایش‌ها در آن گروه و حداقل دو نفر خواهد بود.

تبصره 3:

نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع را مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده از بین نمایندگان معرفی شده، تعیین می نماید.

 

·         لازم است جلسه دفاعیه با اعلام عمومی توسط دانشجو اطلاع رسانی گردد. در پایان جلسه دفاعیه در یک جلسه خصوصی هیات داوران پس از شور و بررسی در خصوص اصالت و صحت پایان نامه و مقالات حاصل از آن، امتیاز آن را با تاکید بر درجه تعیین می نمایند

·         با توجه به اینکه 5/1 نمره پایان نامه جهت ارائه مقاله در نظر گرفته شده است( انگلیسی5/1، فارسی1 و ارسال مقاله به کنگره همراه با ارائه گواهی شرکت 5/0 و در صورت عدم ارائه گواهی شرکت در کنگره25/0) اگر دانشجویی تعداد مقالات خود را بتواند افزایش دهد معادل آن مقاله نمره اضافه در نظر گرفته میشود. البته مصوبه فوق فقط شامل ارئه مقاله بصورت فارسی و انگلیسی بوده و شامل شرکت در کنگره نمی گردد.

·         سقف تعداد پایان نامه هایی که هر استاد راهنما می تواند به صورت همزمان هدایت آنها را بر عهده داشته باشد 6 پایان نامه کارشناسی ارشد باشد

·         به دانشجویانی که تا روز دفاع از پایان نامه خود مقاله ای را ارائه ندهند، در صورت درخواست دانشجو 3 ماه فرصت داده می شود تا در صورت ارائه مقاله نمره آن نیز لحاظ گردد.


   
تعداد بازدید:   ۱۷۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >