فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 41

123
شمارهعنوانتاریخ صدور
مهلت ارائه پروپوزال و پایان نامه توسط دانشجویان کارشناسی ارشد 1398/11/1
برگزاری کارگاه ارزشیابی بالینی2 1398/8/26
ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال98 1398/8/1
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آموزش بهداشت 98/7/14 1398/7/10
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه بیوشیمی 98/7/14 1398/7/10
ثبت نام پذیرفته شدگان چهل و ششمین دوره دستیار تخصصی سال 98 1398/4/31
اعلام دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد گروه میکروب شناسی 1398/4/17
اولین کنفرانس بین المللی حقوق کودک 1397/8/9
سامانه صدور غیر حضوري مدارک و مستندات دانش آموختگان دانشگاه مشهد 1397/7/14
سامانه نقل و انتقالات دستياران رشته های تخصصی پزشکی باليني 1397/6/10
اطلاعیه ثبت نام چهل و پنجمین دوره دستیاری پزشکی 1397/6/6
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 97/4/4 1397/4/4
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 1397/3/6
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 1397/2/1
جلسه دفاع از پایان نامه 1396/12/20
جلسه دفاع از پایان نامه 1396/12/15
جلسه دفاع از پایان نامه 1396/12/14
دفاع از پایان نامه 1396/12/14
دفاع از پایان نامه 1396/12/9
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 1396/11/30
123
 
< >